Pietra Grey

Pietra Grey, kalsit gri bir mermerdir. Görünüşte tekdüze ve kompakt olan tabanının tonları, karbonlar ve grafit arasında çok ince bir şekilde hareket eder. Çok ince beyaz çizgiler ve zar zor algılanabilen lineer arduvaz renkli damarlar arasındaki değişim, zarafet sağlar.